BENEFICIARII SERVICIILOR MEDICO - SOCIALE 

Sunt persoane adulte cu afectiuni cronice care necesita permanent sau temporar supraveghere, asistare, ingrijire, tratament si care din cauza unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, de ingrijire medicala, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.

INTERNAREA/ADMITEREA

Internarea se face in limita locurilor disponibile si a resurselor cu avizul directorului unitatii.

Beneficiarii internati in U.A.M.S Domnesti, sunt repartizati in saloane dupa urmatoarele criterii de compatibilitate:

  • categoria de confort ( Pavilion C2 sau Pavilion C3);

  • sex (barbati/femei);

  • mobilitate (la pat);

  • deficiențe fizice;

  • deficiențe senzoriale;

  • deficiențe psihice.

  • Formarea grupului din salon se face pe baza compatibilitatii dintre bolnavi.       

PROCEDURI

Managementul de caz UAMS Domnesti este o metoda de coordonare a tuturor serviciilor de asistenta medicala, psihologica si sociala si consta in identificarea necesitatilor beneficiarului, planificarea, coordonarea si monitorizarea implementarii masurilor din Planul Individualizat de Ingrijire si Asistenta.