Anunturi elaborare proiecte de hotarare cu caracter normativ - anul 2021

Anunt nr. 1 – Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de adapostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Arges, pentru care s-a emis ordin de plasare in adapost

Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului public de adapostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Arges, pentru care s-a emis ordin de plasare in adapost

Anunt nr. 2 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor ce se vor practica in anul 2022 (format zip)

Anunt nr. 3 - GHIDUL SOLICITANTULUI pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România (format zip)

Anunt nr. 4 - GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (activități de tineret, cultură) (format zip)

Anunt nr. 5 - GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al judeţului Argeş a proiectelor sportive (format zip)

Anunt nr. 6 - Planul Judeţean de Gestionare a Deșeurilor la nivelul judeţului Argeş (format zip)

Anunt nr. 7 - Regulamentul privind acordarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar special de stat în anul şcolar 2021 - 2022 (format zip)

Anunt nr. 8 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 117/30.04.2020 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2021

Anunt nr. 9 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022

Anunt nr. 10 - Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021 - 2027

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021 - 2027 (format zip)