Documente necesare in activitatea de emitere C.U./ A.C - L. 50/1991

Documente necesare emiterii AC/CU/Avize de specialitate

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire/ Desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire/ Desfiintare

Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor

Comunicarea privind incheierea executiei lucrarilor