Documente necesare in activitatea de emitere C.U./ A.C

Documente necesare emiterii AC/CU/Avize de specialitate

Avize si acorduri necesare in procedura de autorizare

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire/ Desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire/ Desfiintare

Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor

Comunicarea privind incheierea executiei lucrarilor