Documente necesare in activitatea de emitere a avizelor in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului - L.350/2001

Cerere pentru emiterea Avizului arhitectului sef al judetului Arges pentru PUD / PUZ / PUG (format docx)

Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate (format docx)

Continutul documentatiei Plan Urbanistic General pentru avizul arhitectului sef al judetului Arges

Continutul documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru avizul arhitectului sef al judetului Arges