Documente necesare in activitatea de avizare in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului

Cerere pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism

F1 – Aviz de oportunitate eliberat de catre UAT de baza

F4 – Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

F6 – Adresa catre Consiliul Judetean

F7 – Aviz Plan Urbanistic Zonal

F8 – Aviz Plan urbanistic de detaliu