Costuri servicii sociale acordate de DGASPC Arges - 2021

Situatie privind cuantumul costului mediu/beneficiar/an/tip serviciu social pentru copilul fara dizabilitati aferent anului 2021

Situatie privind cuantumul costului/beneficiar/an/tip de serviciu social pentru copilul cu dizibilitati aferent anulului 2021