Cooperarea cu Raionul Criuleni, Republica Moldova

 

La iniţiativa Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România şi a Uniunii Consiliilor Raionale din Moldova de a consolida relaţiile de colaborare între România şi Moldova, Judeţul Argeş şi Raionul Criuleni au avut o serie de întâlniri la Bucureşti şi Criuleni, concretizate cu semnarea unui acord de colaborare în data de 17 iunie 2014 la Piteşti. Delegaţia din Moldova condusă de Preşedintele Raionului, domnul Vitalie Rotaru şi de domnul Ghenadie Cazacu,  preşedintele Uniunii Consiliilor Raionale din Moldova,  a fost primită de domnul Florin Tecău, preşedinte al Consiliului Judeţean Argeş. Cu această ocazie, s-au pus bazele dezvoltării relaţiilor de colaborare între cele două autorităţi locale în domenii de interes comun, precum: educaţie, cultură, tineret, administraţie publică locală, guvernare teritorială, economie şi mediu de afaceri.  Cele două autorităţi au convenit să dezvolte relaţii de colaborare în următoarele domenii:

Consolidarea instituţională şi bună guvernare teritorială

  • Realizarea unor schimburi de experienţă între echipe mixte de aleşi locali şi personal tehnic de specialitate din cele doua teritorii, pentru consolidarea competenţelor lor şi transpunerea modelor de bună practică în domenii de interes común.

Dezvoltare economică şi coeziune socială:

  • Realizarea unor schimburi de experienţă între agenţii economici, instituţii şi autorităţi locale. Părtile pot participa la expoziţiile şi târgurile organizate în ţările lor, în cadrul cărora pot conveni, pe o baza comună, acţiuni de cooperare şi schimburi cu parteneri străini;
  • Implementarea unor proiecte comune;

Educaţie, cultură,  tineret şi sport:

  • Implementarea unor proiecte comune în educaţie, cultură, tineret şi sport;
  • Efectuarea de schimburi culturale între instituţiile specializate în scopul cunoaşterii reciproce a culturii, a creaţiei culturale, cât şi în domeniul manifestărilor culturale;
  • Expoziţii, concursuri şi schimburi de experienţă între şcolile de artă şi muzică, cluburi şi cercuri şcolare;
  • Organizarea de tabere şi ateliere de lucru pentru copii şi tineret în domeniile cultură, educaţie şi sport;
  • Dezvoltarea parteneriatelor universitare în domeniul cercetării, al schimbului de studenţi şi cadre universitare

Agricultură, Turism şi Agroturism :

  • Părţile vor dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul agriculturii, turismului şi agroturismului. Acestea vor contribui la elaborarea şi aplicarea unor strategii în cadrul acestor domenii, care să se concentreze pe dezvoltarea nevoilor şi intereselor ambelor Părţi.