Vizita în Argeș a Ministrului Dezvoltării - semnare contracte 08.04.2019


Vizita în Argeș a Ministrului Dezvoltării - semnare contracte 08.04.2019


Luni, 8 aprilie a.c., în Sala Mare a Consiliul Județean Argeș, a avut loc semnarea a patru proiecte de mare importanță pentru dezvoltarea județului Argeș, privind infrastructura rutieră, sănătatea, asistența socială și protecția mediului.

Astfel, în prezența viceprim-ministrului și ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, Daniel Suciu, a secretarului de stat din cadrul MDRAP, Adrian Gâdea, a directorului ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a prefectului județului Argeș, Emilian Dragnea, a președintelui Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, și a vicepreședintelui Ion Mînzînă, precum și a consilierilor județeni, primarilor și parlamentarilor argeșeni – senatorii Șerban Valeca, Cristina Stocheci, Gheorghe Marin, europarlamentarul Gabriela Zoană, deputații Cătălin Rădulescu, Radu Vasilică, Nicolae Velcea, Nicolae Georgescu – au fost semnate contractele de finanțare privind următoarele investiții:

  • "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702G – km. 3-824) km. 98+000 – 140+034 (42,034 km.) în județul Argeș" - beneficiar: Consiliul Județean Argeș.  Obiectivul general este modernizarea și reabilitarea infrastructurii de acces care asigură conectivitatea indirecta cu rețeaua TEN-T, prin îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței pe raza localităților Slobozia, Mozăceni, Negrași, Teiu, Rociu, Oarja, Căteasca în vederea stimulării mobilității regionale. Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate este de 42,460 km, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 99.818.008,40 lei.

  • "Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești" - valoarea totală: 10,422,816.26 lei - beneficiar: Consiliul Județean Argeș.

Prin prezentul proiect se propune extinderea spațiilor medicale la nivelul demisolului prin realizarea unui spațiu de resuscitare cu două paturi, spațiu de evaluare și tratament imediat cu 13 paturi, grupuri sanitare organizate pe sexe pentru personal, o zonă de imagistică dotată cu un aparat Computer Tomograf și echipament Reuntgen pentru radiografii.

La nivelul parterului se propun spații destinate personalului medical astfel: o sală de întâlniri colective, birou medic șef UPU, birou asistent șef UPU, cameră de odihnă, cameră de gardă, vestiare și grupuri sanitare organizate pe sexe și un spațiu tehnic. De asemenea, se cere și amenajarea incintei spitalului din partea sudică a acestuia.

Din punct de vedere funcțional, conform considerentelor în ceea ce privește dispunerea funcțiunilor în viitoarea extindere a spațiilor de acordare a serviciilor medicale de urgență din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, se propune următoarea structură:

LA NIVELUL PARTERULUI (demisol în configurația actuală a clădirii C1): o cameră de evaluare și tratament imediat; o cameră resuscitare pacienți critici; o cameră AR; o cameră tehnică radiații;o cameră CT; o cameră tehnică CT; o cameră comandă; camere de schimb (pe sexe, pentru pacienții care vor utiliza camerele cu aparatura pentru imagistică medicală); hol de distribuție în spațiile de imagistică (camera AR și camera CT) a pacienților aduși cu targa de ambulanță; spații tehnice; grupuri sanitare; spații circulații; cameră de serviciu; spațiu protejat pentru 1 ambulanță; casă scară (nivelele extinderii propuse vor comunica între ele printr-un nod de circulație vertical nou, independent față de clădirea existentă C1).

LA NIVELUL ETAJULUI 1 (parter în configurația actuală a clădirii C1): sală întâlniri collective; cameră de gardă; cameră odihnă; birou medic șef UPU; birou asistent șef UPU; vestiar medici; grupuri sanitare cu dușuri incluse pentru medici; vestiare pentru personal (pe sexe, cu grupuri sanitare și dușuri incluse); spații pentru circulații; spații tehnice; casa scării (nivelele extinderii propuse vor comunica între ele printr-un nod de circulație vertical nou, independent față de clădirea existentă C1).

Clădirea va fi prevăzută cu instalații de încălzire, instalații sanitare şi instalaţii electrice, instalații de curenți slabi, detecție și semnalizare incendiu, instalații de oxigen și hidranți interiori și exteriori conform cerințelor stabilite de legile și normativele în vigoare, specifice programului arhitectural.

  • "Complex de 4 locuințe protejate și Centru de zi, comuna Ciofângeni, județul Argeș" - beneficiar: D.G.A.S.P.C. Argeș.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Construirea şi dotarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Ciofrângeni pentru 32 de persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni (8 beneficiari/locuinţă).
  • Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în Comuna Ciofrângeni, în vederea înfiinţării unui centru de zi pentru beneficiarii locuinţelor protejate precum şi pentru persoane adulte dizabilităţi din comunitate, contribuind astfel la prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi aflate în familiile din comunitate. Centrul de zi va avea o capacitate de 40 de locuri.

Valoarea totală a proiectului este de 5.692.228,73 lei.

  • "Eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale aflate în zona Calea București din orașul Topoloveni" – valoarea totală: 4,440,821.50 lei -beneficiar: Primăria Orașului Topoloveni.

De asemenea, în aceeași zi, la Curtea de Argeș, a fost semnat și proiectul "Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil și durabil în Municipiul Curtea de Argeș", cu o valoare totală de 40,837,122.56 lei.

"Aceasta este dovada că pentru administrația centrală, guvernul, cât și pentru administrația locală - Consiliul Județean, primăriile -, prioritară este dezvoltarea satului românesc, modernizarea și reabilitarea lui, fie prin PNDL, fonduri europene sau fonduri județene. Cred că suntem singura administrație, și județeană, și națională, care nu dă bani pe criterii de coloratură politică, ne-am maturizat, suntem într-o echipă puternică și oferim satului românesc ceea ce trebuie pentru locuitorii României moderne. Proiectele noastre prioritare vizează în primul rând sănătatea și educația - ne apropiem de mult-așteptatul termen în care fiecare școală va avea grupuri sanitare, din cele peste 400 de școli cu toalete în exterior, în anul 2016, în prezent mai sunt doar câteva, iar până la 15 septembrie și acestea vor fi rezolvate, ceea ce înseamnă că județul Argeș își face temele. Asta nu se putea face decât printr-o colaborare deosebită cu dumneavoastră, cu grupul de parlamentari și nu în ultimul rând cu Guvernul României. Pentru noi, coloratura politică nu a contat, a contat doar interesul cetățeanului și a satului românesc. Vă mulțumesc!" – președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu.

"În județul Argeș, cele două etape ale PNDL contabilizează investiții de 1,3 miliarde lei, adică vreo 232 de proiecte ale comunităților pe care le conduceți, finanțate integral. Astăzi, în județul Argeș, vom implementa 106 de obiective de apă și canalizare, 41 de unități de învățământ, 48 de drumuri,  10 de unități sanitare, 25 poduri, piețe publice și sisteme de iluminat. Doar prin PNDL și doar în județul dumneavoastră, avem cele mai mari investiții în sistemul de sănătate, și aici mă refer la Spitalul de la Mioveni, proiect cu o valoare alocată de către MDRAP de 93 milioane lei, practic facem un spital de la zero. De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Pitești beneficiază de aproape 76 miloane de lei și vă felicit, domnule președinte și stimați colegi, că ați pus preț foarte mare pe sănătate și noi nu ne facem decât datoria" -  viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, Daniel Suciu.

După semnarea contractelor de finanțare, au urmat discuții privind Codul Administrativ, noutățile legislative, implementarea proiectelor derulate prin Programele Naționale de Dezvoltare Locală I și II și prin Compania Națională de Investiții, viceprim-ministrul Daniel Suciu și secretarul de stat MDRAP Adrian Gâdea răspunzând punctual tuturor interpelărilor formulate de primarii argeșeni.

Vizita în județul Argeș a continuat cu o deplasare la obiectivul "Pod pe DJ 731 B Sămara – Băbana – Cocu, km 3+964, peste pârâul Vârtej, în comuna Băbana" – proiect al Consiliului Județean Argeș, implementat prin programul guvernamental PNDL II.

Deși neprogramată, vicepremierul Daniel Suciu, secretarul de stat Adrian Gâdea, președintele C.J. Argeș, Dan Manu, și vicepreședintele Ion Mînzînă, au făcut o vizită și în comuna Suseni, unde au trecut în revistă, alături de primarul Radu Doru, obiectivele de investiții finanțate prin PNDL II, respectiv reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în satele Găleșești, Strâmbeni, Suseni și Cerșani, în valoare de 3.087.216,80 lei, precum și reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Marin Braniște" din satul Suseni, în valoare de 1.076.194,35 lei.

Galerie foto: