Proiecte de hotărâre adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș


Astăzi, 13 septembrie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, desfășurată prin mijloace electronice (on-line).


Astăzi, 13 septembrie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș, desfășurată prin mijloace electronice (on-line).

Ședința a fost condusă de președintele C.J. Argeș, Ion Mînzînă, pe ordinea de zi fiind aprobate următoarele proiecte de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de medic  șef  laborator  –  Laborator  Analize  Medicale  din  cadrul Spitalului  de  Pediatrie Pitești.

Conform rezultatului examenului, funcția de medic șef laborator în cadrul Laboratorului de Analize Medicale de la Spitalul de Pediatrie Pitești va fi ocupată de dna. dr. Ștefan Ioana Larisa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentațiilor  tehnico-economice faza Proiect Tehnic  +  Detalii  de  execuție  și  a  Devizului  General  actualizat  pentru obiectivul  de investiții: "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI".

Drumul  județean  703B  este situat în zona de sud a județului  Argeș, se desprinde din drumul național 7 în localitatea Leordeni, străbate localitățile Căteasca, Gruiu, Siliștea, Șerbănești, Costești, Pădureți și se continuă  pană la limita cu județul Olt.  

Sectorul de drum pe care se execută lucrări are o lungime de  aproximativ 10 km și începe de la km 48+975 (Lunca  Corbului) până la km 59+065 (Costești).  

Lucrările propuse a se executa pe DJ 703B vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului și vor influența benefic zona din punct de vedere socio-economic.

Pe lângă asfaltarea propriu-zisă a drumului județean, în cadrul proiectului sunt prevăzute și lucrări de reparații la cele trei poduri existente pe traseu, și anume:

  • Pod km 56+959 (km 57+413 cf. Cadastru) – peste râul Valea Copacilor 

  • Pod km 58+046 (km 58+493 cf. Cadastru) – peste râul Valea Copacilor

  • Pod km 58+501 (km 58+975 cf. Cadastru) – peste râul Teleorman

De asemenea, drumurile laterale vor fi amenajate pe o lungime de 25.00 m cu aceeași structură rutieră ca și drumul județean.

S-a dispus și realizarea de șanțuri trapezoidale de pământ și pereate cu beton, precum și execuția de lucrări de extindere/reparații a podețelor existente sau înlocuirea acestora, după caz.

Investiția este finanțată din bugetul Consiliului Județean Argeș. 

Durata de execuție este de 24 de luni.

Valoarea totală este de 25.005.988,00 lei inclusiv T.V.A., din care construcții - montaj 22.894.354,00 lei inclusiv T.V.A..

Mai multe informații despre proiectele de hotărâre adoptate în ședința extraordinară de astăzi, 13 septembrie 2021, găsiți accesând următorul link: https://www.cjarges.ro/en/sedinta-extraordinara-a-c.j.-arges-13.09.2021 .