Precizari privind procedurile de achizitie a serviciilor de promovare si publicitate


Precizari privind procedurile de achizitie a serviciilor de promovare si publicitate


Începând cu data de 16 mai a.c., Consiliul Județean Argeș a demarat procedurile de achiziție publică a serviciilor de promovare și publicitate, pentru mass media locală. Pentru a veni în întâmpinarea reprezentanților din presa scrisă locală, facem următoarele precizări:

I) Tirajul fiecărei publicații propuse (cotidiene, săptămânale sau bisăptămânale) va fi demonstrat cu documente provenind de la entitatile/autoritățile abilitate în auditarea performanțelor de tiraj a publicațiilor propuse (BRAT sau echivalent) -  (conform Caietului de sarcini publicat pe SEAP - Servicii de informare, promovare și publicitate a activității Consiliului Județean Argeș, prin intermediul a 2 cotidiene locale, cu o valoare minimă estimată de 12.000 lei fără TVA/publicație, pentru o perioadă de 8 luni.

-Pentru a demonstra aria de acoperire, pentru localitățile/zonele menționate la cerințe tehnice, prestatorul va furniza copii ale contractelor încheiate cu distribuitorii de presă scrisă.

În cazul în care operatorul nu este auditat BRAT, pentru îndeplinirea cerinței, poate face dovada tirajului vândut printr-o societate sau instituție similară. Nu se acceptă declarație pe proprie răspundere. "Tirajul mediu vândut" reprezintă numărul de ziare vândute efectiv per ediție. Documentele justificative pentru tirajul vândut pot fi documentele emise de distribuitorii de presă și/sau documentele care  pot atesta acest lucru.

Documente necesare pentru verificarea tirajului brut:

a) pentru editorul care îşi tipăreşte copiile la tipografia proprie, editorul trebuie sa detina toate documentele de mai jos:

- documente din care să reiasă toate comenzile de tiraj;

- nota de predare încheiată între tipografie şi editor sau aviz de expediţie încheiat între tipografie şi editor sau alte documente justificative care să ateste transferul copiilor între tipografie şi distribuţie.

b) pentru editorul care tipăreşte publicatia la alte tipografii, editorul trebuie să dețină toate documentele de mai jos:

- contract încheiat între tipografie și editor valabil pentru perioada de audit;

- aviz de expediţie, încheiat între tipografie şi editor sau  alte documente justificative care să arate transferul copiilor între tipografie şi editor;

- facturile dintre tipografie şi editor, aferente publicației auditate;

- dovada achitării facturilor dintre tipografie şi editor, aferente publicatiei auditate.

Documente necesare pentru vânzări:

a) Pentru copii vândute prin difuzorii proprii editorului:

- facturi între difuzorul propriu și difuzorii terți și dovada achitării lor;

- avize de expediţie încheiate între difuzorul propriu şi difuzorii terți sau alte documente care să ateste transferul copiilor către difuzor;

- orice alte documente solicitate pentru a atesta cererea, facturarea, livrarea copiilor între editor si difuzor.

b) Pentru copii vândute prin difuzori ce nu sunt proprii editorului:

- facturi între editor şi difuzor și dovada achitării lor;

- avize de expediţie încheiate între editor şi difuzor sau alte documente care să ateste transferul copiilor către difuzor;

- orice alte documente solicitate pentru a atesta cererea, facturarea, livrarea copiilor între editor și difuzor.

Documente necesare pentru retururi:

a) Pentru copii vândute prin difuzorii proprii editorului:   

- facturi de retur încheiate între difuzor şi editor;

- avize de expediţie încheiate între difuzor şi editor au alte documente care să ateste existenţa retururilor raportate de către difuzor;

- facturi de retur între difuzorul propriu şi difuzorii terti;

- avize de expediţie încheiate între difuzorii terți şi difuzorul propriu sau alte documente care să ateste existenţa retururilor raportate de către difuzorii terti.

b) Pentru copii vândute prin difuzori ce nu sunt proprii editorului:

- facturi de retur încheiate între difuzor şi editor;

- avize de expediţie încheiate între difuzor şi editor sau alte documente care să ateste existenţa retururilor raportate de către difuzor.

II) În situația în care un lot din cele VI (TV, RADIO, COTIDIENE, SITE-uri WEB, SĂPTĂMÂNALE – BISĂPTĂMÂNALE, LUNARE) - care vizează SERVICIILE DE INFORMARE, PROMOVARE ȘI PUBLICITATE A ACTIVITĂȚII CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ – nu se adjudecă în urma licitației organizate conform legii, sumele alocate respectivului lot nu se redistribuie celorlalte loturi.

Toate caietele de sarcini au fost urcate pe SEAP, conform legii, achiziția serviciilor de informare, promovare și publicitate a activității CJ Argeș urmând a fi făcută prin licitație publică.

 

Precizari privind procedurile de achizitie a serviciilor de promovare si publicitate