Precizări - " Laborator de Radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești "  

         Pentru corecta informare a opiniei publice, în legatură cu articolele apărute în mass-media şi în mediul online la data de 16.05.2024, cu privire la obiectivul de investiții „Laborator de Radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești", facem următoarele precizări:

          Informaţiile apărute în mass-media sunt incorecte şi se înscriu în tipicul ştirilor false - fake news, publicate cu intenția de a induce în eroare, în scopul de a deteriora reputația unor instituţii şi persoane, folosind titluri senzaționale, necinstite, sau pur și simplu fabricate şi răspândite în mediul online de unii candidaţi în campania electorală pentru alegerile locale din iunie 2024.

          Cu privire la investiția „Laborator de Radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești"  precizăm faptul că aceasta a fost inclusă în lista celor 49 unități spitalicești depuse pe Componenta 12 - Sănatate - Investiția 2 - Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, finanțate parțial prin Mecanismul de Redresare și Reziliență.

          În fapt, la data de 15 mai 2024, o echipă din cadrul Ministerului Sănătăţii, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă -  PNRR, respectiv finanţator al contractului de finanţare nr.SP85/21/15.05.2023 pentru proiectul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești" , a efectuat o vizită de monitorizare în teren în urma căreia a transmis beneficiarului UAT judeţul Argeş un set de recomandări.

          Facem precizarea că aceste recomandări nu se înscriu în noţiunile de „neregulă" sau „fraudă" aşa cum sunt definite în OUG  nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, nefiind încheiat un procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare în sensul actului normativ menţionat.

         Recomandările au urmărit doar anumite specificaţii tehnice ale unor echipamente medicale cu care urmează să fie dotat Laboratorul de radioterapie al Spitalul Județean de Urgență Pitești, contractul de achiziţie publică de lucrări implicând atât edificarea construcţiei cât şi dotarea cu echipamente şi aparatură medicală.

          Referitor la specificaţiile tehnice ale echipamentelor medicale la care am făcut referire, precizăm faptul că acestea nu au fost stabilite de funcţionarii publici din cadrul Consiliului Judeţean Argeş şi nici de către conducerea CJ Argeş, aşa cum în mod tendenţios a apărut în mass-media şi în mediul online, ci în urma unei proceduri de achiziţie publică pentru servicii de proiectare şi dotări, realizate în baza unui contract încheiat între Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti şi o societate comercială specializată în acest domeniu.  

         Numai specialiştii în domeniu, respectiv medici, fizicieni, arhitecţi, etc., pot întocmi documentaţii tehnico-economice, respectiv specificaţii tehnice pentru astfel de echipamente medicale.

          Întreaga responsabilitate în elaborarea documentației tehnico-economice în integralitatea ei revine specialiștilor atestați potrivit Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv proiectant, expert tehnic și verificator de proiect. Acești specialiști au atribuții și competența legală în elaborarea, verificarea și aprobarea documentației tehnice.

            Pentru realizarea recomandărilor stabilite prin raportul de vizită monitorizare proiect, beneficiarul UAT Judeţul Argeş a publicat pe site-ul CJ Argeş la secţiunea: INFORMAŢII - INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC, documete referitoare la obiectul achiziţiei publice, respectiv PT+DE, pe o perioadă de 10 zile calendaristice de la data publicării şi a solicitat specialiştilor care au elaborat specificaţiile tehnice puncte de vedere. De asemenea, orice persoană interesată de acest proiect are posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere pe acest aspect.

           Precizăm faptul că UAT Judeţul Argeş va relua procedura de achiziţie publică în cel mai scurt timp întrucât investiția „Laborator de Radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești" este un obiectiv de interes pentru sănătatea argeşenilor.

            În final, asigurăm opinia publică de întreaga noastră transparenţă cu privire la implementarea tuturor proiectelor aflate în derulare la nivelul UAT judeţul Argeş.

 

17 mai 2024

 

 

BIROUL DE PRESĂ