Măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus adoptate în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș


Măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus adoptate în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș


Astăzi, 11 martie 2020, în cadrul unei conferințe de presă, au fost transmise măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus adoptate în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș. La conferință, au participat președintele Consiliului Județean Argeș, dr. Dan Manu, în calitate și de vicepreședinte al C.J.S.U Argeș, prefectul Emanuel Soare și șeful I.S.U. Argeș, locotenent colonel Bogdan Olar.

Hotărârea adoptată în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș cuprinde următoarele măsuri:

- Se recomandă aplicarea la nivelul unităților școlare de tip after-school, a unităților preșcolare de tip creșe, cămine, precum și la nivelul unităților din județul Argeș a măsurii referitoare la suspendarea cursurilor din unitățile de învățământ preuniversitar în perioada 11 – 22 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcție de evoluția situației.

- În perioada suspendării activității în unitățile sus-menționate, administratorii acestora vor lua măsuri de igienizare a tuturor spațiilor.

- Se dispune suspendarea tuturor evenimentelor publice de tip târg, bâlci, eveniment cultural, artistic și alte asemenea în toate localitățile județului Argeș în perioada 11 – 31 martie 2020, cu posiblitatea de prelungire a duratei în funcție de evoluția fenomenului Covid 19.

- Se stabilește și se aprobă locația destinată instituirii măsurii de carantinare a persoanelor cu înalt risc de transmitere a Coronavirus (Covid-19), pe teritoriul județului Argeș.

- Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș va comunica prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luarea la cunoștință și conformare.

- Conducătorii instituțiilor/entităților publice din județul Argeș vor asigura punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidența sancțiunilor prevăzute de lege..

Galerie foto: