Întâlnire de lucru C.J. Argeș – C.J. Teleorman – C.J. Dâmbovița - proiecte comune cu finanțare europeană în perioada 2014 – 2020

PITESTI


Intalnire de lucru pentru proiecte comune cu finanțare europeană în perioada 2014 – 2020


Astăzi, 13 august a.c., la Consiliul Judeţean Argeş a avut loc o întâlnire de lucru cu reprezentanţi ai C.J. Argeş, Instituţia Prefectului Judeţului Argeş, Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Consiliului Judeţean Teleorman, ADR Sud Muntenia, Secţia de Drumuri Naţionale, Regia de Drumuri Judeţene Argeş, privind perspective şi direcţii de parteneriat pentru promovarea proiectelor comune cu finanţare europeană în perioada 2014 – 2020.

Florin Tecău, Preşedintele C.J. Argeş, Mihail Oprescu, Prefectul Județului Argeș, Adrian Ţuţuianu, Preşedintele C.J. Dâmboviţa, Vicepreşedintele CJ Teleorman, Niculae Zavera, Mariana Vişan - Director OI şi Cristina Radu - Şef departament comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia, Gheorghe Mihăiţă - Şef Secţia Drumuri Naţionale Piteşti, Regia de Drumuri Argeş R.A. - Mihail Petea Başulescu, Sorin Ivaşcu şi Alina Nicolau, au purtat discuţii pentru identificarea oportunităţilor de reabilitare a drumurilor judeţene şi naţionale, care asigură legătura între judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman - proiecte pe Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională şi locală. Prioritatea de investiţii 6.1. vizează stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T.

Obiectivul specific constă în creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane, situate în proximitatea reţelei TEN-T, prin reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene care asigură conexiunile secundare şi terţiare la reţea, în scopul reducerii timpului de deplasare, fluidizării traficului şi creşterii siguranţei traficului.

Acţiunile orientative, care vor fi finanţate, sunt următoarele:

  • reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea, directă sau indirectă cu reţeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judeţean pentru conectarea la autostrăzi;
  • construcţia/modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judeţean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii şi alte elemente pentru creşterea siguranţei circulaţiei;
  • construirea/modernizarea/reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivităţii directe la autostrazi TEN T a drumurilor judeţene) şi construirea pasarelelor pietonale.

Săptămâna viitoare, se vor finaliza parteneriatele între judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman, întâlnirea urmând a avea loc în județul Dâmbovița.