Comunicat de presa - Semnare contract "Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș"


Comunicat de presa - Semnare contract "Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș"


Vineri, 5 aprilie 2019, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a semnat contractul de prestări servicii privind proiectarea, asistența tehnică și execuția de lucrări pentru proiectul "Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș". În urma finalizării procedurii de achiziții publice, contractul a fost atribuit asocierii dintre Testa Building S.R.L., Dacia Building Structures Structures S.R.L., Research Consorzio Stabile Societa Consortile A.R.L., Groma Societa Di Ingengneria – Societa a Responsabilita Limitata Semplificata, reprezentată ca lider de asociere prin TESTA BUILDING SRL.

Proiectul va fi implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Durata de prestare a serviciilor este de 19 luni, din care pentru proiectare 3 luni și pentru execuție 16 luni, de la transmiterea ordinului de începere a prestării serviciilor, respectiv a începerii lucrărilor. Pe perioada execuției lucrărilor, cetatea va fi închisă.

Valoarea totală a contractului este de 6.324.575,14 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în suma de 1.201.669,28 lei.

Proiectul va contribui la dezvoltarea comunității și la construirea unui avantaj competitiv pe piața țintă, prin creșterea atractivității turistice și investiționale, la consolidarea identității culturale, la revitalizarea economică și social-culturală.

Obiectivul general constă în impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea și consolidarea patrimoniului cultural al Cetății Poenari – Argeș, respectând principiile dezvoltării durabile. Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general sunt: îmbunătăţirea infrastructurii Cetății Poenari Argeș prin conservarea și consolidarea obiectivului turistic – monument istoric categorie A; creșterea gradului de expunere a Cetății Poenari Argeș după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.

În cadrul proiectului sunt prevăzute lucrări de reabilitare structurală și arhitecturală, lucrări de conservare, lucrări de stopare a umidității și protecția zidurilor, lucrări de refacere a pavimentelor și pardoselilor, reabilitarea traseelor de vizitare, reabilitarea căii de acces pietonală.

Grupul ţintă vizat constă în turişti, comunitatea locală, Judeţul Argeş - prin creșterea numărului de monumente restaurate/consolidate, administrația locală, prin dezvoltarea infrastructurii de turism şi contribuţia semnificativă la dezvoltarea strategică a zonei, cercetători şi toţi cei interesaţi în problematica istoriei, a patrimoniului, intreprinzători din diferite domenii conexe. Anual, 78.000 de turiști vizitează Cetatea Poenari. În urma implementării proiectului "Conservarea și consolidarea Cetății Poenari Argeș" se urmărește creșterea numărului de turiști cu 10% , până la 86.000.

Cetatea Poenari a fost ridicată în perioada de constituire a statelor feudale Țara Românească și Moldova (sec. XIII-XV) din necesitatea de a apăra independența obținută, dar și datorită pericolului turcesc. Cetatea Poenari, proprietate a Judeţului Argeş, aflată în administrarea Muzeului Judeţean Argeş, este încadrată ca Monument istoric de categoria A (de importanță naţională și internaţională).

 

Galerie Foto