Demararea activităţilor proiectului cu titlul "Modernizarea DJ 504, limita jud. Teleorman – Popeşti – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110 + 700 – 136 + 695, L = 25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoeşti, jud. Argeş"


Demararea activităţilor proiectului cu titlul "Modernizarea DJ 504, limita jud. Teleorman – Popeşti – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110 + 700 – 136 + 695, L = 25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoeşti, jud. Argeş"


Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş anunţă începerea activităţilor proiectului "Modernizarea  DJ 504, limita jud. Teleorman – Popeşti – Izvoru – Recea – Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110 + 700 – 136 + 695, L = 25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoeşti, jud. Argeş " Cod SMIS 114308.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de Investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Argeş a încheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management  şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Sud - Muntenia.

Obiectivul general constă în modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de acces care asigură conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței pe raza localităţilor Buzoeşti, Izvoru, Popeşti, Recea, în vederea stimulării mobilității regionale.Obiectivul specific al acestui proiect este creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumului judeţean DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popeşti – Izvoru – Recea - Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoeşti, jud. Argeş.

În cadrul proiectului se va efectua ranforsarea structurii rutiere existente cu mixturi asfaltice noi şi un strat din piatră spartă pentru sporirea capacităţii portante, vor fi realizate lucrări la suprastructură, infrastructură şi racordări cu terasamentele la un număr de 4 poduri, montarea unor parapeți metalici de siguranţă de tip semigreu pentru drum, realizarea de trotuare în localităţi, amplasate la marginea amprizei drumului modernizat de o parte şi de alta a drumului (acolo unde există spaţiul necesar) și realizarea de accese la proprietăți, amenajarea trecerilor de pietoni cu marcaj orizontal, instalarea indicatoarelor de semnalizare şi presemnalizare trecere de pietoni, a staţiilor de autobuz și amenajarea  intersecţiilor cu drumurile clasificate şi neclasificate.

 Perioada de implementare a proiectului este de 41 de luni.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 82.687.293,84 lei, din care 80.848.922,92 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 1.838.370,92 lei este contribuţia beneficiarului.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa domnului Sorin Ivașcu, Manager de proiect, tel 0248/217.800, int. 119, e-mail sorinivascu@yahoo.com.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Documentul Comunicatului de Presa