Demararea activităților proiectului cu titlul: "Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr.1, judeţul Argeş"


Demararea activităților proiectului cu titlul: "Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr.1, judeţul Argeş"


Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș anunță începerea activităților proiectului "Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr.1, judeţul Argeş", cod SMIS 114782. Proiectul va  contribui la sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin acţiunile privind îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii. Proiectul va fi implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investitii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operatiunea B-Cladiri Publice.

Locul de implementare: municipiul Piteşti, judeţul Argeş.

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș a încheiat contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Sud-Muntenia.

Obiectivul general  constă în creșterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1 în vederea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Obiectivele specifice sunt: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumurilor de energie în vederea creșterii eficienței energetice şi reabilitarea din punct de vedere termic în scopul asigurării condițiilor optime, creșterii confortului termic și a siguranței desfășurării activităților. În cadrul proiectului se vor realiza următoarele lucrări: se va reabilita energetic anvelopa construcţiei; se va înlocui tâmplăria cu tâmplarie din lemn stratificat cu geam tripan;  se vor reabilita instalaţiile termice, electrice şi sanitare; se vor amplasa peste etajul 5 panouri solare şi panouri fotovoltaice; se vor repara eventualele fisuri în elementele de beton armat  şi se vor realiza impermeabilizări pe zonele afectate de umiditate; se vor  reface finisajele interioare şi exterioare în zonele afectate de intervenţii; se va moderniza sistemul de detecţie şi stingere incendiu; se va reabilitarea instalaţia de hidranţi interiori şi exteriori; se va construi un rezervor de incendiu echipat corespunzător.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 33.852.486,54 lei, din care 24.140.102,79 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată iar  9.712.383,75 lei este contribuţia beneficiarului.

 Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă  între 01.05.2017  şi  30.06.2021.

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa domnului Tuţă Osman Nicolae, Manager de proiect, tel.0248/610058, e-mail strategii@cjarges.ro


Atasamente:

Documentul_comunicatului_de_presa.pdf