Comisia europeană anunță deschiderea finanțărilor pentru înfrățiri de oraşe şi rețele de oraşe, în cadrul programului "CETĂȚENI, EGALITATE, DREPTURI ȘI VALORI" (CERV) 2021-2027"


Programul promovează schimburile între oameni din diferite țări, consolidează înțelegerea reciprocă și toleranța lor și le oferă posibilitatea de a-și lărgi perspectiva și de a dezvolta un sentiment de apartenență și identitate europeană prin înfrățirea orașelor și rețele de orașe.


Titlul finanțării: "CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE: ÎNFRĂȚIREA ORAȘELOR/REȚELE DE ORAȘE" (2 componente)

Bugetul total al cererii: 6.945.135 EUR 

Componenta « Înfrāțirea oraşelor »: bugetul disponibil este de 2.745.135 EUR

Componenta « Rețele de oraşe »: bugetul disponibil este de 4.200.000 EUR

Programul promovează schimburile între oameni din diferite țări, consolidează înțelegerea reciprocă și toleranța lor și le oferă posibilitatea de a-și lărgi perspectiva și de a dezvolta un sentiment de apartenență și identitate europeană prin înfrățirea orașelor și rețele de orașe. 

Înfrățirea orașelor. Obiective: 

- să promoveze schimburile între cetățenii din diferite țări; 

- să ofere cetățenilor posibilitatea de a descoperi diversitatea culturală a Uniunii Europene și să-i facă să conștientizeze că valorile europene și patrimoniul cultural constituie fundamentul unui viitor comun; 

- să garanteze relații pașnice între europeni și să asigure participarea activă a acestora la nivel local; 

- să consolideze înțelegerea reciprocă și prietenia între cetățenii europeni; 

- să încurajeze cooperarea între municipalități și schimbul de bune practici; 

- să sprijine o bună guvernanță locală și consolidarea rolului autorităților locale și regionale în procesul de integrare europeană. 

Rețele de orașe. Obiective: 

- să promoveze schimburile între cetățenii din diferite țări; 

- să ofere cetățenilor posibilitatea de a descoperi diversitatea culturală a Uniunii Europene și să-i facă să conștientizeze că valorile europene și patrimoniul cultural constituie fundamentul unui viitor comun; 

- să garanteze relații pașnice între europeni și să asigure participarea activă a acestora la nivel local; 

- să consolideze înțelegerea reciprocă și prietenia între cetățenii europeni; 

- să încurajeze cooperarea între municipalități și schimbul de bune practici; 

- să sprijine o bună guvernanță locală și consolidarea rolului autorităților locale și regionale în procesul de integrare europeană.

Tipuri de acțiuni finanțate:

- ateliere, seminarii, conferințe, activități de instruire, întâlniri ale experților, seminarii web, activități de sensibilizare, colectare și consultare de date, dezvoltare, schimburi și diseminare de bune practici între autoritățile publice și organizațiile societății civile, dezvoltarea instrumentelor de comunicare și utilizarea instrumentelor mediei sociale.

Termenul-limită pentru depunerea aplicaţiilor: 26 august  2021

Candidaturile trebuie depuse pe platforma CE „Funding and Tenders Opportunities": https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-citizens-town-tt;callCode=CERV-2021-CITIZENS-TOWN;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

Textul oficial al cererii: call-fiche_cerv-2021-citizens-town_en.pdf (europa.eu) 

Cofinanțarea prin această cerere este gestionată direct de către EACEA – Agenția Europeană pentru Educație şi Cultură de la Bruxelles.

Întrebările privind această cerere de propuneri de proiecte pot fi transmise la adresa: EACEA-CERV@ec.europa.eu (cu menționarea referinței).