Caravana bunelor practici LEADER "Viața la sat" în teritoriul GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor


Caravana bunelor practici LEADER "Viața la sat" în teritoriul GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor


Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor implementează proiectul „Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului", proiect finanțat prin Sub-măsura431.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (axa LEADER-FEADR). Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este diseminarea rezultatelor implementării Planului de Dezvoltare Locală, asigurarea transparenţei acţiunilor întreprinse precum şi crearea unui capital de imagine şi atitudine pozitivă. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor a organizat în perioada 24-25 octombrie 2015 acțiunea de informare < Caravana bunelor practici LEADER "Viața la sat" în teritoriul GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor>, acțiune adresată unui public receptor reprezentativ din teritoriul GAL și care a vizat crearea unui cadru optim de diseminare la nivel local, județean, regional și național a efectelor implementării proiectelor finanțate prin GAL - exemplu de bune practici. De asemenea, acțiunea a urmărit aducerea în atenția publicului receptor din teritoriul GAL a bunelor practici din alte teritorii GAL (din județul Argeș, din regiunea Sud-Muntenia și din țară), atât în ceea ce privește elaborarea de proiecte finanțate prin PNDR cât și stadiul implementării acestora, prin invitații din afara teritoriului GAL, din județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman și Dolj. Acest eveniment de informare s-a desfășurat în teritoriul GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor - comunele Domnești și Corbi ( județul Argeș).

La eveniment a participat public receptor atât din teritoriul GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor (membri fondatori și membri aderenți ai GAL, beneficiari ai GAL, producători locali și cetățeni din teritoriul GAL) cât şi din judeţul Argeș, regiunea Sud-Muntenia și din țară. Detalii privind desfășurarea evenimentului sunt postate pe website-ul Asociației GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea : NOUTATI - Caravana bune practici. Informații suplimentare cu privire la acest eveniment, la activitatea GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor și la rezultatele implementării Planului de Dezvoltare Locală se pot obține de la dl. Radu Tudor - director executiv, la telefon 0749 024 299 și e-mail tinutulposadelor@gmail.com.