Codul de conduita etica si profesionala

Dispozitia nr 218 din 06.04.2021 - Dispozitie privind aprobarea Codului de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Codul de conduita etica si profesionala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Dispozitia nr 592 din 28.10.2021 - Dispozitie privind desemnarea domnului Buscu George Paul consilier de etica in cadrul Consiliului Judetean Arges