Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Marina" Curtea de Argeş

Scurt istoric:

Ca răspuns la nevoile existente de educație și instruire a copiilor cu CES (cerințe educaționale speciale), în egală măsură cu ceilalți semeni ai lor, în anul 2012 a fost înființat Centrul de Zi Marina în baza Ordinului Ministerului Educației Cercetării Tineretului și Sportului nr. 5636/31.08.2012. Începând cu anul 2013, Centrul de Zi Marina, unitate de învățământ preuniversitar de stat,  își schimbă denumirea in Școala Gimnazială Specială Sfânta Marina care, din anul școlar 2017-2018, se transformă în Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfânta Marina.

Misiunea C.S.E.I. Sfânta Marina

 • Sprijinirea integrarii în comunitate a copiilor și tinerilor cu toate tipurile de dizabilitaţi inclusiv severe și profunde

 • C.S.E.I. „Sfânta Marina" asigură promovarea dreptului fiecarui copil cu dizabilităţi la educaţie specială și incluzivă, abilitare-reabilitare și consiliere, de a-şi păstra relaţiile familiale; aceasta se realizează oferind servicii adecvate familiei în situaţie de risc de  abandonare a copilului, pentru ca ea să fie capabilă să-şi îndeplinească responsabilităţile legate de îngrijirea, securitatea şi educaţia copilului, diminuând astfel abandonul şi analfabetismul.

Obiectivele C.S.E.I. „Sfânta Marina"

 • Formarea și dezvoltarea deprinderilor și abilităților necesare integrării sociale;

 • Dezvoltarea unor programe de intervenție personalizată, terapeutice, compensator-recuperatorii, pentru valorificarea potențialului maxim al fiecărui elev;

 • Dezvoltarea spirituală, morală și culturală a elevilor;

 • Consilierea permanentă a elevilor și părinților. 

În prezent, C.S.E.I. „Sfânta Marina" școlarizează elevi la zi, la domiciliu si asigură profesori itineranți și de sprijin pentru elevii cu CES (cerințe educaționale speciale) din învățământul de masă.

Formațiuni de studiu:  învățământ primar și gimnazial special, de la clasa pregătitoare la clasa a X a.

Toții elevii înscriși la C.S.E.I. „Sfânta Marina" beneficiează zilnic de masă caldă, pe perioada cursurilor – conform structurii anului școlar, cât și de transport la și de la domiciliu la școală, cu microbuzul școlar.

Terapiile specifice şi serviciile  educaţionale care se desfăsoară în cadrul C.S.E.I. „Sfânta Marina" sunt:

 • Terapia tulburărilor de comunicare şi limbaj;
 • Terapia deficienţelor fizice şi motrice;
 • Terapia tulburărilor comportamentale;
 • Terapia diferitelor forme de inadaptare şcolară;
 • Terapie ocupaţională;
 • Terapie de socializare;
 • Ludoterapia;
 • Evaluarea complexă a copilului (evaluare  psihologică, psihopedagogică, logopedică, socială);
 • Consilierea părinţilor şi a cadrelor didactice;
 • Şcolarizare la domiciliu.

Proiecte:

Jocurile Naționale Special Olympics România - cel mai mare eveniment sportiv anual din România pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, competiție la care în fiecare an, am avut o echipă de elevi, pentru participarea la diferite probe sportive la care au fost obținute o serie de premii și medalii.

Participarea elevilor la diferite concursuri naționale din cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC) cu scopul susținerii procesului de incluziune socială a elevilor aflați în dificultate, cât și a dezvoltării educaționale personale a acestora.  

 

CONTACT: 

Adresa unităţii:: Mun. Curtea de Argeș, str. Victoriei nr. 5,

 Date contact:  Telefon/fax 0248 268082

 E-mail: centruldezimarina@yahoo.com

Director: prof. DEACONU MARIUS