Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia" Ștefănești

Scurt istoric:

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia" a luat ființă în anul 1967, fiind prima școală specială din județ, cunoscută ca școală specială de fete, cu internat până în anul 1999. Din anul 2000 a devenit școală mixtă cu dublu regim pentru elevii ei, interni și externi, creându-se condiții pentru frecventarea cursurilor și în regim de semiinternat, asigurându-se copiilor hrană, rechizite școlare și servicii  de recuperare fizică  şi psihosocială.

DEVIZA:

„Te ajut, vei fi puternic!"

VIZIUNEA:

C.S.E.I. „Sf. Filofteia" are viziunea de a-și menține rolul în a pregati o comunitate de tineri care vor deține achiziții și competențe educaționale și profesionale suficiente unei integrări sociale și a unei autonomii necesare în societatea contemporană.

MISIUNEA:

Misiunea Şcolii este de a asigura programe educaţionale structurate şi individualizate,  desfăşurate într-un mediu adecvat. Activităţile instructiv-educative urmăresc punerea în valoare a potenţialului de care dispun elevii. Misiunea şcolii are ca principal obiectiv consolidarea principiului „egalizării şanselor şi a intervenţiei timpurii", a schimbării atitudinii sociale faţă de persoanele cu dizabilităţi, în vederea construirii unei societăţi pentru toţi, în care toleranţa,   incluziunea, promovarea diversităţii şi egalităţii să fie obiectivul principal. Profesionalismul cadrelor didactice, capacitatea lor de înţelegere pentru cei aflaţi în dificultate, precum şi perseverenţa într-o activitate delicată şi plină de provocări pedagogice conduc la  realizarea unui act didactic de calitate, atât pentru elevii care participă zilnic la cursurile Centrului Școlar de Educație Incluzivă  „Sfânta Filofteia", cât şi pentru aceia care beneficiază de structuri de sprijin în şcolile gimnaziale din oraşul Piteşti şi împrejurimi. Învăţământul special este parte a învăţământului românesc pentru toţi elevii aflați îndificultate.

În prezent, şcoala a finalizat un proiect de reabilitare, consolidare şi extindere prin programul european de finanţare REGIO. Din anul 2016, C.S.E.I. „Sfânta  Filofteia" Ştefăneşti desfăşoară activitatea într-o clădire nouă, modernă, dotată conform standardelor. Unitatea şcolară  funcţionează şi în regim intern săptămânal, cu cazare şi masă gratuit pentru elevii înscrişi.

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia" oferă servicii educaţionale specifice învăţământului special:

 • primar (inclusiv o clasă pregătitoare)

 • gimnazial

 • profesional – calificare Lăcătuș mecanic prestări servicii (elevii înscriși la ciclul profesional beneficiază de bursa profesională în cuantum de 200 lei/lună)

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sfânta Filofteia" şcolarizează elevi cu:

 • deficienţă mintală uşoară, moderată, severă, tulburări asociate, tulburări de învăţare, deficienţă neuromotorie (elevi nedeplasabili, prin şcolarizare la domiciliu)

 • deficienţă mintală, integraţi în clase obişnuite  prin cadru didactic de sprijin.

Regim şcolarizare în cadrul şcolii :

 • regim extern între orele 8.30-15.30 (activităţi instructiv-educative şi terapeutic-recuperatorii, transport, masă caldă, rechizite);

 • regim intern între orele 8.30-15.30 (activităţi instructiv-educative şi  terapeutic-recuperatorii, transport, masă caldă, rechizite, cazare CTF Valea Mare);

 • regim intern cu program săptămânal, de luni până vineri în internatul școlii – 16 locuri;

 • învăţământ la domiciliul elevului, pentru elevii cu deficienţă neuromotorie;

 • asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă (în toate şcolile din municipiul Piteşti şi comunele arondate) realizate de cele  44 cadre didactice itinerante/de sprijin.

Terapii specifice:

 • Terapia tulburărilor de limbaj

 • Kinetoterapie şi C.F.M

 • Educaţie psihomotrică

 • Psihodiagnoză

 • Consiliere, orientare şcolară şi profesională

 • Stimulare, compensare, integrare

 • Terapie educaţională prin programe de intervenţie personalizate

 • Terapia tulburărilor de comportament

Activităţi instructiv-educative se desfăşoară conform curriculumului pentru învăţământul special, diferenţiate pe grupe de nivel intelectual, programe de interventie personalizate, în săli de clasă primitoare, frumos mobilate.

Activităţi educativ-terapeutice, program specific structurat pe ariile curriculare:

 • activităţi de organizare şi formare a autonomiei personale şi sociale
 • activităţi de cunoaştere
 • terapie ocupaţională şi de expresie
 • ludoterapie.

În parteneriat cu factorii educativi de la clasă, pe tot parcursul zilei se desfăşoară:

 • Activităţi de stimulare şi compensare a limbajului (terapia tulburărilor de limbaj) desfăşurate în 2 cabinete TTL dotate cu oglinzi logopedice, calculatoare, instrumentar specific pentru corectare;     

 • Activităţi de evaluare şi terapie psihologică;

 • Activităţi  de  recuperare a deficienţelor fizice -desfăşurate în  cabinetul de  kinetoterapie dotat corespunzător cu mochete şi oglinzi, biciclete ergonomice, aparat pentru dezvoltarea forţei musculare, scară fixă, etc.;

 • Activităţi de formare a unor deprinderi socio-profesionale;

 • Activităţi de formare a abilităţilor de operare pe calculator - se desfăşoară în cabinetul de informatică dotat cu 20 calculatoare;

 • Bibliotecă dotată cu  4520  volume, locaţie în care vin să studieze şi elevi ai şcolilor partenere;

 • Servicii de asistenţă socială  coordonate de asistentul social al şcolii;

 • Spații de cazare pentru 16 elevi;

 • Asistenţă  medicală oferită de medic pediatru, asistente medicale, infirmiere specializate;

 • Ca serviciu complementar şcoala oferă servirea mesei de prânz, într-o locaţie dotată conform standardelor, cu personal specializat; 

 • Transportul elevilor se realizează cu microbuzul şcolii.

 

CONTACT:

Adresa unităţii: Localitatea Ștefănești, strada Cavalerului nr. 1A

Date contact:: Telefon: 0248211663

E-mail: centrulscolar_sfantafilofteia@yahoo.com

Pagină Web: http://csei-sffilofteia.ro/

DIRECTOR:  prof. FIANU GABRIELA