Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia"

 

Scurt istoric 

Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sfanta Filofteia" a luat ființă în anul 1967, fiind prima școală specială din județ, cunoscută ca școală specială de fete, cu internat până în anul 1999. Din anul 2000 a devenit școală mixtă cu dublu regim pentru elevii ei, interni și externi, creându-se condiții pentru frecventarea cursurilor și în regim de semiinternat, asigurându-se copiilor hrană, rechizite    școlare și servicii  de recuperare fizică   şi           psihosocială.

Sălile de clasă luminoase, atelierele, cabinetele şi celelalte spaţii de studiu şi recuperare oferă cadrul necesar desfăşurării unei activităţi normale,  într-un ambient plăcut, cu nimic diferit de condiţiile în care  se învaţă     în şcoala de masă.
 

Acest lucru a permis să realizăm cu uşurinţă activităţi în cooperare cu şcolile de masă, astfel încât niciuna dintre categoriile de copii să nu se simtă frustrată de unele drepturi sau complexată pentru poziţia ei în societate.

Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sfanta Filofteia" oferă servicii educaţionale specifice învăţământului special:

 • primar

 • gimnazial

 • liceu tehnologic - ciclu inferior -  domeniul mecanic.

 Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Sfanta Filofteia" şcolarizează elevi cu:

 •  deficienţă mintală uşoară, moderată, severă, tulburări asociate, tulburări de învăţare, deficienţă neuromotorie (elevi nedeplasabili, prin şcolarizare la domiciliu)

 •  deficienţă mintală, integraţi în clase obişnuite, prin cadru didactic de sprijin.

Regim şcolarizare în cadrul şcolii :

 • regim extern între orele 8.30-16.00 (activităţi instructiv-educative şi  terapeutic-recuperatorii, transport, masă caldă, rechizite)

 • regim semiintern între orele 8.30-16.00 (activităţi instructiv-educative şi  terapeutic-recuperatorii, transport, masă caldă, rechizite şi servicii CTF Valea Mare)

 • regim intern între orele 8.30-17.30 (activităţi instructiv-educative şi  terapeutic-recuperatorii, transport, masă caldă, rechizite, cazare CTF Valea Mare).

 • învăţământ la domiciliul elevului, pentru elevii cu deficienţă neuromotorie

 • asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă (în toate şcolile din municipiul Piteşti şi comunele arondate) realizate de cele  zece cadre didactice itinerante/de sprijin.

Programul zilnic al şcolii cuprinde variate activităţi educativ-terapeutice structurate astfel:

 • dimineaţa  8.30- 13.30

 • masă       13.30                      

 • după-amiază  14.00-17.30

Terapii specifice:

 • Terapia tulburărilor de limbaj

 • Kinetoterapie şi C.F.M

 • Educaţie psihomotrică

 • Psihodiagnoză

 • Consiliere, orientare şcolară şi profesională

 • Stimulare, compensare, integrare

 • Terapie educaţională prin programe de intervenţie personalizate

 • Terapia tulburărilor de comportament

Activităţi instructiv-educative se desfăşoară conform curriculumului pentru învăţământul special, diferenţiate pe grupe de nivel intelectual, programe de interventie personalizate în săli de clasă primitoare, frumos mobilate

Activităţi educativ-terapeutice, program specific structurat pe ariile curriculare:

 • activităţi de organizare şi formare a autonomiei personale şi sociale

 • activităţi de cunoaştere

 • terapie ocupaţională şi de expresie

 • ludoterapie 

În parteneriat cu factorii educativi de la clasă, pe tot parcursul zilei se desfăşoară:

 • Activităţi de stimulare şi compensare a limbajului(terapia tulburărilor de limbaj) desfăşurate în cele 2 cabinete TTL dotate cu oglinzi logopedice, calculatoare, instrumentar specific pentru corectare 

 •  Activităţi de evaluare şi terapie psihologică

 • Activităţi de recuperare a deficienţelor fizice -desfăşurate în  cabinetul de  CFM (cultura fizică medicală) dotat corespunzător cu mochete şi oglinzi, biciclete ergonomice, aparat pentru dezvoltarea forţei musculare, scară fixă, etc.

 • Activităţi de formare a unor deprinderi socio-profesionale

 • Activităţi de formare a abilităţilor de operare pe calculator-se desfăşoară în cabinetul de informatică dotat cu 20 calculatoare.

 • Bibliotecă cu  3907de volume, locaţie în care vin să studieze şi elevi ai şcolilor partenere.

 • Servicii de asistenţă socială  coordonate de asistentul social al şcolii.

 • Asistenţă  medicală oferită de medic pediatru, asistentă medicală, infirmiere specializate .

Ca serviciu complementar şcoala oferă servirea mesei de prânz, într-o locaţie frumos amenajată, cu personal specializat 

Transportul elevilor se realizează cu microbuzul şcolii, microbuzele Centrului de tip familial Valea Mare.

Şcoala are personalitate juridică şi se bucură de servicii contabile , de secretariat şi administrative.

 

CONTACT: 

Adresa unităţii: Oraş Ştefăneşti, Judeţul Argeş, România

Telefon/fax: 0248/211663

Email: s_scoalaspecialavaleamare@yahoo.com 

centrulscolar_sfantafilofteia@yahoo.com

Web: http://scoli.didactic.ro/scoalaspeciala_valeamare

Director: prof. Aurelia DIMCEA

Coordonator exec. CEAC: prof. ing. Daniela VÎLCU

Asistent social: Denisa IONULESCU