Bugetul local pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022 - 2024 - actualizat conform Hotararii nr 229 din 27.09.2021

Bugetul general al unitatii administrativ – teritoriale pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022 - 2024 - actualizat conform HCJ nr 229 din 27.09.2021

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022 – 2024 - actualizat conform HCJ nr 229 din 27.09.2021

Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022 – 2024 - actualizat conform HCJ nr 229 din 27.09.2021

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022 – 2024 – venituri - actualizat conform HCJ nr 229 din 27.09.2021

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 si estimari pentru anii 2022 – 2024 – cheltuieli - actualizat conform HCJ nr 229 din 27.09.2021

Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investiti" defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2021 - actualizat conform HCJ nr 229 din 27.09.2021

Programul de investiti publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2021 - actualizat conform HCJ nr 229 din 27.09.2021