Bugetul local pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023 – final

Bugetul general al unitatii administrativ – teritoriale pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 – 2023

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023

Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021 – 2023

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 – 2023 – venituri

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021 – 2023 – cheltuieli

Lista pozitiei „Alte cheltuieli de investitii" defalcata pe categorii de bunuri pe anul 2020

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2020