Bisericile, monumente istorice, din comuna Morărești

 

Biserica de lemn cu hramul „Sfânta Treime" din Morărești - Piscu Calului. Vechimea lăcașului ce se păstrează astăzi în Piscu Calului, cu hramul „Sfânta Treime", este fixată în timp de inscripțiile de la intrare, din anul 1832. Astfel, în dreapta ușii de la intrare se poate citii: „1832 noe[m]vre 14, Ioan Marcu".

Numele lui Ioan Marcu poate fi al unui ctitor, eventual al meșterului sau crucerului. Un document din 1843 surprinde o echipă de meșteri dulgheri de origine din Morărești, prinși într-o lucrare la o biserică din zonă. Aceștia au fost foarte probabil implicați în ridicarea bisericii din satul lor, un deceniu mai devreme. De altfel numele așezării, Morărești, indică prezența unei importante familii de meșteri de mori, dulgheri cu cunoștințe tehnice avansate, care prin specializarea și priceperea lor puteau participa și la ridicarea de biserici.

Biserica a fost înzestrată cu iconostas, odoare și mobilier încă de la ridicarea sa. Ușile diaconești sunt semnate de donatorii lor -  „Pantelimon Zota" și „Constantin Zota". Interiorul a fost completat cu o serie de icoane semnate de zugravul Dimitrie din Schei între 1865-1866.

Din punct de vedere decorativ, se distinge tradiționala atenție acordată intrării, prin sculptura pridvorul și a portalului din jurul ușii de intrare. Biserica este încinsă pe din afară de un brâu sculptat în relief, cu treceri atente de pe o bârnă pe alta. De remarcat consolele cu capete de cai de sub streașină, în exterior, și de sub nașterea boltei, în interior. Bolta navei, cerimea, este întărită de două arcuri dublouri puternic profilate, în funie.

În fața bisericii stă o clopotniță pe patru stâlpi.

Biserica "Cuvioasa Paraschiva" Luminile - un alt monument istoric din comuna Morărești. Biserica a fost construită pe cheltuiala lui Nicolae Turcu și a unor enoriași din sat, între anii 1870 – 1873, meșterii fiind de origine sârbă, lucru observabil și din structura bisericii specifică spațiului ortodox sud – dunărean. Nicolae Turcu a contribuit la ridicarea bisericii cu suma de 200 poli de aur (4.000 lei). Pictura originală în stil neobizantin a fost realizată de Ilie Petrescu din Pitești și de zugravul Dimitrie din Schei. A fost reparată în mai multe rânduri: 1904 (consolidare), 1914, 1938 (subzidire), 1956. Planul bisericii este în cruce, cu pridvor în arcade, susținute de stâlpi.

Distanța: Pitești – Morărești, aproximativ 38 de km.