Biserica "Înălțarea Domnului" este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Cepari Pământeni, comuna Cepari 

Biserica, construită din cărămidă, are formă de navă și este compusă din altar, naos, pronaos și un pridvor deschis, adăugat ulterior. Singura turlă ce se înalță peste pronaos servește de clopotniță.   

Cele trei pisanii aflate deasupra ușii de intrare în pronaos ne furnizează date suficiente privind ctitorul și anul ridicării lăcașului.   

Astfel, potrivit pisaniei de piatră, biserica  a fost construită de jupânul Ștefan Balotă , vel clucer de arie, la leat 7260 (1751 -1752). Știind însă că Ștefan Balotă a fost vel clucer de arie în 1752 înseamnă că lăcașul a fost ridicat în acest an. Tot din textul acestei pisanii, mai aflăm că Ștefan Balotă a ridicat din temelie biserica în locul celei vechi, construită de Dragomir vel vornic la leat 7041 (1532-1533).   

Construind biserica în 1752, Ștefan Balotă a păstrat și pisania primului lăcaș ridicat de Dragomir vornic, pe care a folosit-o ca încadrament orizontal la ușa de intrare în pronaos. Potrivit acestei pisanii s-a început construirea bisericii „în luna iunie 8 zile și s-a isprăvit în luna iulie 31 zile, cu puterea jupânului Dragomir". Anul când a fost ridicat lăcașul nu se indică, însă în pasajul următor al pisaniei se precizează : „Luna august 6 zile, a răposat și jupânul Dragomir vornicul, în anul 7041" . Moartea ctitorului la 6 zile de la terminarea bisericii a fost consemnată în textul pisaniei, astfel că anul 7041 (1533) poate fi socotit ca an al ridicării acestui lăcaș.  

Biserica a fost vizitată la 17 iulie 1747 de către Mitropolitul Neofit.  

Din cea de a treia pisanie, aflată deasupra celei din 1752, aflăm că în 1888-1889 biserica a fost restaurată total. S-a adăugat amvonul, s-a zugrăvit din nou și s-au legat zidurile crăpate.   

Dragomir, ctitorul bisericii din 1533, era fiul lui Badea vlastelin din Șuici și frate cu Şuică mare vornic. Primul document în care apare datează din 1519, când voievodul Neagoe Basarab întâlnește „cinstitului dregător, încă și din casa domniei mele, jupânului Dragomir mare sluger".   

Cel de al doilea ctitor, Ștefan Balotă, vel clucer de arie în 1752, era fiul căpitanului Balotă și al soției acestuia, Despa.  

Lucrări ample de reparații au avut loc între anii 1977-1980 (subzidire, consolidare, împrejmuire cu gard din piatră) și 2005 - 2009 (înlocuirea șiței cu tablă de cupru, refacerea tencuielii exterioare, restaurarea picturii din fresca de la 1752).  

Sursa: Muzeul Județean Argeș, ARGESIS, "Studii și comunicări", seria ISTORIE, TOM XI, 2002. Autori: Spiridon Cristocea, Romeo Maschio  

Distanța Pitești - Cepari este de 53 de kilometri, și se poate ajunge pe DN 7C până la Curtea de Argeș și de aici DJ 703 H.