BENEFICIARII SERVICIILOR MEDICO - SOCIALE 

 • persoane cu domiciliul în judeţul Argeş care sufera de afectiuni incurabile aflate in situatie de dificultate sau risc cauzate de:

  - boala cronica sau incurabila ;
  - lipsa veniturilor sau venituri mici ;
  - lipsa locuintei sau precaritatea conditilor de locuit ;

 • persoane varstnice bolnave;

INTERNAREA/ADMITEREA

Internarea se face in limita locurilor disponibile si a resurselor cu avizul directorului unitatii. Beneficiarii internati in U.A.M.S. Suici, sunt repartizati in saloane dupa urmatoarele criterii de compatibilitate:

 • categoria de confort ( Pavilion P+2 sau Pavilion P+1);

 • sex (barbati/femei);

 • mobilitate (la pat);

 • deficiențe fizice;

 • deficiențe senzoriale;

 • deficiențe psihice.

Formarea grupului din salon se face pe baza compatibilitatii dintre bolnavi. 

Durata internarii:

 • permanent

 • temporar

PROCEDURI

Managementul de caz UAMS Suici este o metoda de coordonare a tuturor serviciilor de asistenta medicala, psihologica si sociala si consta in identificarea necesitatilor beneficiarului, planificarea, coordonarea si monitorizarea implementarii masurilor din Planul Individualizat de Ingrijire si Asistenta (P I I A)

 

Metoda este utilizata la acordarea serviciilor de asistenta medicala , psihologica si sociala, asigurand caracter integrat si continuu procesului de asistenta pentru beneficiar.