Anunturi elaborare proiecte de hotarare cu caracter normativ - anul 2022

Anunt nr. 1 - Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022

Anunt nr. 2 - Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în judetul Arges cu valabilitate 2022 - 2031 (format zip)(Anunt, Anexa PH, Studiu trafic)