Anunturi elaborare proiecte de hotarare cu caracter normativ - anul 2021

Anunt nr. 1 – Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Public de adapostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Arges, pentru care s-a emis ordin de plasare in adapost

Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului public de adapostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Arges, pentru care s-a emis ordin de plasare in adapost

Anunt nr. 2 - Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor ce se vor practica in anul 2022 (format zip)

Anunt nr. 3 - GHIDUL SOLICITANTULUI pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul Consiliului Județean Argeș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din Județul Argeș, recunoscute în România (format zip)

Anunt nr. 4 - GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general (activități de tineret, cultură) (format zip)

Anunt nr. 5 - GHIDUL SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al judeţului Argeş a proiectelor sportive (format zip)

Anunt nr. 6 - Planul Judeţean de Gestionare a Deșeurilor la nivelul judeţului Argeş (format zip)

Anunt nr. 7 - Regulamentul privind acordarea burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar special de stat în anul şcolar 2021 - 2022 (format zip)

Anunt nr. 8 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 117/30.04.2020 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2021

Anunt nr. 9 - Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2022

Anunt nr. 10 - Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021 - 2027

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021 - 2027 (format zip)

Anunt nr. 11 - Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica in anul fiscal 2021 si in anul 2022 de catra Teatrul „Al. Davila„ Pitesti

Anunt nr. 12 - Consiliul Județean Argeș organizează joi, 09 decembrie 2021, ora 09.00, în sala "Lumina", din B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 141 o sedință publică pe tema Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021 - 2027 (detalii suplimentare pe pagina de internet a instituției) care se va desfășura atât în format fizic cât și on-line (prin intermediul platformei Zoom)

Proces Verbal nr 23808 din 09.12.2021 - Proces Verbal privind dezbaterea publica a Strategiei de Dezvoltare a Judetului Arges 2021 - 2027

Anunt nr. 13 - Propunerile privind preturile medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2022