Anunturi 2015

Anunt concurs - 15 - 17.04.2015

Invitatie pentru depunerea ofertelor in vederea achizitiei de servicii de catering nr. 5906 din 12.03.2015

Anunt privind organizarea unei intalniri de consultari cu persoanele/familiile adoptatoare atestate care nu au fost incluse in etapa de potrivire practica

Anunt nr. 6345 din 17.03.2015 - Clarificari privind procedura "Achizitionare servicii de catering pentru beneficiarii a 7 unitati subordonate D.G.A.S.P.C. Arges"

Invitatie de participare privind procedura de achizitie materiale consumabile cod CPV 30197644 - 2 39263000 - 3, 30125110 - 5 30197621 -5

Invitatie de participare privind procedura de achizitie servicii de telefonie si acces baze de date cod CPV 64212000-5

Anunt concurs - 21 - 23.04.2015

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere a candidatilor pentru a participa la concursul organizat in data de 21.04.2015 - proba scrisa si 23.04.2015 - interviu, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de infirmiera

Anunt nr. 9294 din 20.04.2015 (Anunt schimbare ora concurs 21 - 23.04.2015)

Anunt nr. 9291 din 20.04.2015 (Anunt concurs FP 21 - 25.05.2015)

Rezultatele probei scrise obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in data de 21.04.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de infirmiera

Proces verbal solutionare contestatie 22.04.2015

Rezultatele interviului obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in perioada 21-23.04.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de infirmiera

Rezultatele finale obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in perioada 21-23.04.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de infirmiera

Proces verbal incheiat astazi 27.04.2015, in vederea solutionarii contestatiei depuse de candidata Raducu Daniela

Situatie finala cu rezultatele obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in perioada 21 – 23.04.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de infirmiera

Anunt concurs - 02 - 04.06.2015

Rezultate selectie dosare concurs - 02 - 04.06.2015

Rezultatele probei scrise obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in data de 02.06.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de: - Educator (S) la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitesti; - Referent de specialitate S la Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului si Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; - Referent M cu atributii de arhivar la Serviciul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu si Aprovizionare din cadrul DGASPC Arges.

Anunt concurs nr. 13220 din 03.06.2015

Proces verbal incheiat astazi 04.06.2015, in urma solutionarii contestatiei depusa de candidata Olteanu - Ionescu Ionela - Maria

Rezultatele interviului obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in perioada 02 – 04.06.2015 in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de: - Educator (S) la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitesti; - Referent de specialitate S la Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului si Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; - Referent M cu atributii de arhivar la Serviciul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu si Aprovizionare din cadrul DGASPC Arges

Proces verbal incheiat astazi 04.06.2015, in urma solutionarii contestatiei pentru proba interviu, depuse de candidata Olteanu – Ionescu Ionela – Maria

Rezultatele probei scrise si a interviului obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in perioada 02 – 04.06.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de: - Educator (S) la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitesti; - Referent de specialitate S la Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului si Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; - Referent M cu atributii de arhivar la Serviciul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu si Aprovizionare din cadrul DGASPC Arges

Situatie finala cu rezultatele obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in perioada 02.06.2015 – 04.06.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de: - Educator (S) la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitesti; - Referent de specialitate S la Serviciul Secretariatul Comisiei pentru Protectia Copilului si Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; - Referent M cu atributii de arhivar la Serviciul Administrativ, Tehnic, Patrimoniu si Aprovizionare din cadrul DGASPC Arges

Anunt privind organizarea unei intalniri de consultari cu persoanele/familiile adoptatoare atestate care nu au fost incluse in etapa de potrivire practica

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale de executie, vacante pe durata determinata: 1 post de executie, vacant pe durata determinata de psiholog, grad practicant S la Complexul de Tip Familial "Casa noastra" Pitesti, 1 post de executie de kinetoterapeut, grad principal S, vacant pe durata determinata la Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Mioveni si 1 post de executie, vacant pe durata determinata de infirmiera G la Centrul de Ingrijire si Asistenta Pitesti din cadrul DGASPC Arges

Comunicat presa - lansarea proiectului "EDUC-PLUS Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie de stat"

Anunt nr. 16950 din 15.07.2015

Anunt nr. 17361 din 20.07.2015

Anunt nr. 177715 din 24.07.2015

Rezultatele candidatilor inscrisi la examenul de promovare din data de 29.07.2015

Centralizator final cu rezultatele candidatilor inscrisi la examenul de promovare organizat in data de 29.07.2015

Rezultatele candidatilor inscrisi la examenul de promovare din data de 03.08.2015 – proba scrisa

Centralizator final cu rezultatele candidatilor inscrisi la examenul de promovare organizat in data de 03.08.2015

Anunt nr 18868 din 10.08.2015

Anunt nr 19452 din 18.08.2015

Anunt nr 19550 din 19.08.2015

Rezultatele probei scrise obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in data de 01.09.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de: asistent medical generalist PL si asistent medical generalist principal PL la Complexul de Tip Familial Dumbrava minunata Pitesti

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere a candidatilor care s-au inscris la concursul organizat in data de 09.09.2015 – proba scrisa si 11.09.2015 – interviu, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de infirmiera la CIA Pitesti

Rezultate in urma obtinerii punctajelor obtinute de candidatii participant la concursul organizat in perioada 01 – 03.09.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de: asistent medical generalist PL si asistent medical generalist principal PL la Complexul de Tip Familial "Dumbrava minunata" Pitesti

Rezultatele probei scrise obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in data de 09.09.2015, in vederea ocuparii celor 5 posturi vacante pe durata nedeterminata de infirmiera la CIA Pitesti

Rezultatele probei interviu obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in data de 11.09.2015, in vederea ocuparii celor 5 posturi vacante pe durata nedeterminata de infirmiera la CIA Pitesti

Anunt nr. 21625 din 14.09.2015

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta pe perioada nedeterminata de consilier juridic cls. I, grad professional asistent la Biroul Adoptie si Postadoptie din cadrul aparatului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Rezultatele candidatilor dupa sustinerea probei scrise a concursului organizat in data de 21.09.2015 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacant ape perioada nedeterminanta de consilier juridic grad professional asistent la Biroul Adoptie si Postadoptie din cadrul D.G.A.S.P.C. Arges

Rezultatele candidatilor inscrisi la examenul de promovare din data de 22.09.2015 – proba scrisa

Rezultatele examenului de promovare in treapta, pentru personalul muncitor si de intretinere din data de 22.09.2015

Rezultatele candidatilor dupa sustinerea probei interviu a concursului organizat in data de 23.09.2015 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacant ape perioada nedeterminata de consilier juridic grad professional asistent la Biroul Adoptie si Postadoptie din cadrul D.G.A.S.P.C. Arges

Rezultatele finale ale candidatilor care au sustinut examenul de promovare organizat in data de 22.09.2015

Centralizator cu rezultatele finale ale candidatilor dupa sustinerea ambelor probe de concurs, respectiv proba scrisa si interviul a concursului organizat in data de 21.09.2015 (proba scrisa) si 23.09.2015 (proba interviu) pentru ocuparea unei functii publice de executie vacanta pe perioada nedeterminata de consilier juridic grad professional asistent la Biroul Adoptie si Postadoptie din cadrul DGASPC Arges

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere a candidatilor pentru a participa la concursul organizat in data de 06.10.2015 – proba scrisa si 08.10.2015 - interviu

Rezultatele probei scrise obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in data de 06.10.2015

Rezultatele probei interviu obtinute de catre candidati in data de 08.10.2015

Rezultatele finale obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in perioada 06 – 08.10.2015

Anunt nr. 24725 din 16.10.2015 - Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges organizeaza concurs in data de 19.11.2015, ora 10.00 – proba scrisa si 23.11.2015, ora 10.00 – interviu, pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta pe perioada nedeterminata de Consilier juridic cls. I, grad profesional asistent la Biroul Adoptie si Postadoptie

Comunicat de presa privind desfasurarea primului modul al Formarii de Formatori in cadrul proiectului PEH021 "EDUC -PLUS" Formare permanenta si profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protectie

Anunt nr. 25710 din 28.10.2015

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges organizeaza concurs in data de 20.11.2015, ora 10.00 – proba scrisa si 24.11.2015, ora 10.00 – interviu pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale de conducere vacante din cadrul urmatoarelor unitati subordonate: - 1 post contractual de conducere, vacant pe durata nedeterminata de sef centru la Centrul de Zi "Bambi" Campulung; - 1 post contractual de conducere, vacant pe durata nedeterminata, de sef complex la Complexul de Servicii pentru Copilul in Dificulatate Campulung; - 1 post contractual de conducere, vacant pe durata nedeterminata, de sef complex la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitesti

Anunt nr. 25976 din 30.10.2015

Anunt nr. 26292 din 03.11.2015

Anunt nr. 26435 din 04.11.2015

Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie vacant ape perioada nedeterminata de consilier juridic cls. I la Birou Adoptie si Postadoptie din cadrul aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Arges

Anunt nr. 27305 din 12.11.2015

Comunicat de presa – "Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Stefanesti"

Erata nr. 27386 din 13.11.2015

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere a candidatilor care au depus dosarele de inscriere in vederea participarii la concursul organizat in data de 20.11.2015 – proba scrisa si 24.11.2015 – interviu, pentru ocuparea posturilor vacante pe durata nedeterminata de: - sef centru la Centrul de ZI "Bambi" Campulung; - sef complex la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale; - sef complex la Complexul de Servicii pentru Copilul in Dificultate Campulung

Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere ale candidatilor care s-au inscris la concursul organizat in data de 25.11.2015 – proba scrisa si proba practica si 27.11.2015 - interviu

Rezultatele examenului de promovare obtinute de candidatii care au participat la examenul de promovare organizat in data de 18.11.2015, in vederea iesirii din perioada de debutant si promovare in grade/trepte

Rezultatele candidatilor dupa sustinerea probei scrise a concursului organizat in data de 19.11.2015 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacant ape perioada nedeterminata de consilier juridic grad profesional asistent la Biroul Adoptie si Postadoptie din cadrul D.G.A.S.P.C. Arges

Rezultatele probei practice obtinute de catre candidatii care au sustinut proba practica a concursului organizat in data de 19.11.2015

Rezultate in urma sustinerii probei scrisa, pentru concursul din data de 19.11.2015 in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuromotorie Calinesti: 1. Asistent medical generalist; 2. Infirmiera debutant; 3. Kinoterapeut; 4. Psiholog debutant; 5. Educator ergoterapie.

Rezultatele finale ale probei practice obtinute de catre candidatii care au sustinut proba practica a concursului organizat in data de 19.11.2015

Centralizator cu rezultatele finale ale candidatilor dupa sustinerea probei scrise si dupa expirarea termenului de contestatie a concursului organizat in data de 19.11.2015 pentru ocuparea unei functii publice de executie vacant ape perioada nedeterminata de consilier juridic grad professional asistent la Biroul Adoptie si Postadoptie din cadrul D.G.A.S.P.C. Arges

Rezultatele probei scrise obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in data de 20.11.2015, in vederea ocuparii posturilor vacante pe durata nedeterminata de: - sef centru la Centrul de ZI "Bambi" Campulung, - sef complex la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale, - sef complex la Complexul de Servicii pentru Copilul in Dificultate Campulung

Rezultate in urma sustinerii probei interviu din data de 23.11.2015, pentru concursul din data de 19.11.2015 - proba scrisa - 23.11.2015 - proba interviu, in vederea ocuparii urmatoarelor posturi vacante, pe perioada nedeterminata, la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihatrica Calinesti

Anunt nr 28274 din 24.11.2015 - Rezultatele probei interviu obtinute de catre candidati in data de 24.11.2015

Anunt nr 28310 din 24.11.2015 - Rezultate finale concurs din 19.11.2015 - proba scrisa si 23.11.2015 - proba interviu

Anunt nr 28371 din 24.11.2015 - Rezultatele selectiei dosarelor candidatilor

Anunt nr 28427 din 25.11.2015 - Rezultatele finale obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in perioada 20-24.11.2015

Anunt nr 28475 din 25.11.2015 - Rezultatele probei scrise si probei practice ale concursului organizat in data de 25.11.2015

Anunt nr 28631 din 26.11.2015 - Rezultate finale proba scrisa si proba practica

Anunt nr 28689 din 27.11.2015 - Rezultatele probei interviu obtinute de candidatii care au participat la concursul organizat in data de 27.11.2015

Anunt nr 29386 din 08.12.2015 - Rezultatele candidatilor dupa sustinerea probei scrise a concursului organizat in data de 08.12.2015 pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta pe perioada nedeterminata de inspector cls. I grad profesional principal la Biroul Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale si a functei publice de executie vacant ape perioada nedeterminata de inspector cls. I grad profesional asistent la Serviciul de interventie in situatii de Abuz, Neglijare, Trafic, Migratie, Repatrieri si Telefonul Copilului din cadrul aparatului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Anunt nr 29961 din 14.12.2015 - Rezultatele finale ale canditatilor dupa sustinerea probei scris si interviu a concursului organizat in data de 08 -14.12.2015

Anunt nr 30463 din 17.12.2015 - organizare concurs 12-14.01.2016

Anunt nr 30559 din 18.12.2015 - organizare concurs 13 - 15.01.2016

Anunt nr 30895 din 22.12.2015