Anunt de atribuire

Anunt de atribuire in baza Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general