Mariana Dinu

Administrator Public

Competente si atributii

Conform LEGII nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) a administraţiei publice locale (actualizată până la data de 24 aprilie 2014*)

EMITENT: PARLAMENTUL Data intrarii in vigoare:  20 Februarie 2007

  •  Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean.

  • Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.Declaratii de avere si de interese

Declaratie de avere

29.03.2017

Declaratie de interese

29.03.2017