Mariana Dinu

Administrator Public

Competențe și atribuții

Conform LEGII nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) a administraţiei publice locale (actualizată până la data de 24 aprilie 2014*)

EMITENT: PARLAMENTUL Data intrarii in vigoare:  20 Februarie 2007

  • Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean.
  • Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul public, în condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.Declaratii de avere si de interese

Declaratie de avere

23.06.2020

Declaratie de avere

11.06.2020

Declaratie de interese

11.06.2020

Declaratie de avere

10.06.2019

Declaratie de interese

10.06.2019

Declaratie de avere

14.06.2018

Declaratie de interese

14.06.2018

Declaratie de avere

15.06.2017

Declaratie de interese

15.06.2017

Declaratie de avere

29.03.2017

Declaratie de interese

29.03.2017