Dezvoltarea infrastructurii generale si specifice activitatilor de turism in zona Vidraru- Cumpana,  Judetul Arges

 

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului :" Dezvoltarea infrastructurii generale si specifice activitatilor de turism in zona Vidraru- Cumpana,  Judetul Arges"

Planul Operational Regional -Axa 3, sector 3.2  valorificarea resurselor turistice naturale

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges

Valoare totala: 16.000.000 lei

Proiectul are în vedere amenajarea zonei în scopuri turistice, respectiv practicarea sporturilor de iarnã, drumeţii, agrement şi diversificarea serviciilor de primire turisticã

Obiectivul general al proiectului este crearea unei baze pentru dezvoltarea turismului internaţional şi intern într-un mod integrat, echilibrat şi durabil, aşa încât el să aducă beneficii culturale şi socio-economice considerabile comunităţii fără a genera probleme serioase de ordin ecologic şi socio-cultural.

             Proiectul propune urmatoarele activitati: - modernizare drum forestier de coronament de pe partea dreaptă a Lacului de acumulare Vidraru, fost DN 7D, de la baraj până la pârtia de schi (15,7 km);  alimentare cu apă (captare, tratare, stocare);   reţea de distribuţie a apei potabile; reţea de canalizare a zonei turistice Lacul Vidraru – Cumpăna;  staţie de epurare pentru apele uzate;  construire staţie de transfer a deşeurilor menajere, amplasată în aval de zona turistică Lacul Vidraru – Cumpăna; amenajare pârtie de schi, de categorie medie, (pantă medie 20 %), pe traseul cota 1328 m altitudine – zona turistică Lacul Vidraru-Cumpăna- 900 m lungime, diferenţă de nivel 470 m, suprafaţa de 4,5 ha; dotare pârtie cu instalaţie de transport pe cablu, de tip teleschi;  amenajare Punct de informare – documentare turistică şi Centru salvamont în zona Lacul Vidraru - Cumpăna.