Home Harta site Contact
Judetul Arges Conducere Organizare Info financiar Legislatie Institutii publice
Home Comuna Stalpeni Prezentare Stalpeni ara software group
Comuna Stîlpeni , se află aşezată pe valea Râului Târgului, la jumătatea distanţei dintre municipiile Piteşti şi Câmpulung. Localitatea este străbătută prin partea ei centrală de meridianul de 25° longitudine estică, iar prin sudul localităţii noastre trece paralela de 45° latitudine nordică.

Localităţile de învecinire sunt: la nord Mihăeşti, la sud Ţiţeşti, la est Vultureşti, iar la vest Bălileşti.

RELIEF

Localitatea Stîlpeni se află în zona colinară a podişului Getic, în sudul „muscelelor”. Se evidenţiază complexul de vale cu patru terase, flancat spre răsărit de Dealu Mare, iar spre apus de Gruiul Stâlpenilor.

Terasele sunt întretăiate pe direcţia E-V de văi torenţiale intermitente cum sunt: V.Barzii, V.Titii, V.Ogrezelii, V.Cămianului, V.Lupului, V. Tânjală
iar prin satul Piţigaia pe direcţia N-S se află pârâul V.Mânăstirii ce străbate si localitatea Ţiţeşti.

FLORA ŞI FAUNA.

Aceste elemente se încadrează în arealul specific zonei pădurilor, etajul de interferenţă stejar-fag , la altitudinea de 300-500 m.Vegetaţia ierbacee se împleteşte cu arbuşti (alunul,murul, măceşul, porumbarul) şi arbori (fagul, ulmul, stejarul, frasinul, carpenul, mesteacănul, teiul,judastru, salcâlmul).
Animalele din fauna spontană specifice etajului sunt: veveriţa, iepurele, căprioara, bursucul, jderul, iar ca păsări frecvente se întâlnesc: ciocârlia, cinteza, ciocănitoarea, mierla, piţigoiul, vrabia, gaiţa, coţofana, etc. În ape se întâlnesc: mreana, cleanul, nisiparniţa.
CLIMA
Determinată de poziţia latitudinală, clima temperat continentală îşi pune amprenta în localitatea noastră . Temperatura medie este în jur de 10,5° - 11°c cu minime şi maxime ce rareori scad sau cresc peste +30° şi -30° c.
Complexul de vale este influenţat de circulaţia aerului dinspre munţii Iezer – Păpuşa. Vânturile dispre Est sau Vest sunt atenuate de poziţia N – S a dealurilor amintite.
Precipitaţiile se încadrează în limitele normaleanuale şi sunt de circa 650 – 700 mm/m.
ADMINISTRAŢIE
1. Personal de demnitate publică
- primar
- viceprimar
2. Funcţionari publici
- secretar
- referent – contabil
- referent – ag. agricol
- referent - ag. fiscal
- referent - casier încasator
3. Personal contractual
- asistent social
- operator rol
- guard
- paznic
ATESTARE DOCUMENTARĂ
Primul document care atestă numele satului Stâlpeni este un hrisov din anul 1605 luna ianuarie ziua 26 din Târgovişte prin care „ Radu Voievod domn a toată Ţara Ungurovalahiei, nepotul răposatului Basarab Voievod” întăreşte pe jupâniţa Maria să fie occină la Stâlpeni.
Comuna Stâlpeni se dezvoltă împreună cu satele Opreşti şi Ogrezea, iar din 1948 se măreşte cu satul Livezeni şi din 1967 cu satele Rădeşti şi Piţigaia.
POPULAŢIA
La recensământul din martie 2002, localitatea Stâlpeni avea o populaţie de 5156 locuitori din care bărbaţi 2529 şi femei 2627. Românii constituie ponderea 5064, ţigani 34 şi maghiari 3. Din totalul populaţiei 4978 sunt ortoxi, 138 adventişti, 33 creştini după evanghelie, ş.a.
ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ
A – Învăţământ. În anul şcolar 2004 – 2005 în comuna noastră au funcţionat următoarele unităţi de invăţământ :
- Grupul Şcolar technic „ I.C. Petrescu “ - cu 26 colective de elevi (8 colective elevi de liceu clasele IX – XII curs de zi; un colectiv de elevi de liceu la cursuri serale; 2 colective liceale cu frecvenţă redusă; un colectiv de şcoală profesională; 4 colective de şcoală de arte şi meserii; 9 colective şcoală generală şi un colectiv de preşcolari).
- Şcoala generală cu clasele I – VIII – Rădeşti cu opt colective de elevi.
- Şcoala generală cu clasele I – VIII – Livezeni cu nouă colective de elevi.
- Şcoala generală cu clasele I – IV – Ogrezea cu două colective de elevi (I-III, I-IV).
- Şcoala generală cu clasele I – IV – Opreşti
- Un colectiv de elevi Grădiniţa cu program prelungit Stâlpeni:
- cu trei grupe de preşcolari şi cinci posturi de educatoare
- Grădiniţa cu program normal Rădeşti cu două grupe de preşcolari.
- Grădiniţa cu program normal Livezeni cu două grupe de preşcolari.
- Grădiniţa cu program normal Ogrezea cu o grupă de preşcolari.
- Grădiniţa cu program normal Opreşti cu o grupă de preşcolari.
Centrul bugetar Stâlpeni plăteşte salariu la 83 cadre didactice, 17 cadre nedidactice, 8 auxiliar.
Fiecare unitate are bibliotecă şcolară.
Grupul şcolar dispune de un Centru de informare pedagogică, o sală cu 26 de calculatoare performante pentru instruire în informatică, cabinete pe specialităţi (matematică, biologie, fizică, chimie, cultură technica, istorie, etc.)
În anul 2004 pe lângă Grupul Şcolar Tehnic „I.C. Petrescu” – Stâlpeni a fost inaugurată o sală de sport modernă, de mare capacitate.
Pentru instruirea practică a elevilor de la profilul mecanic-liceal, profesional şi meserii unitatea dispune de trei ateliere bine dotate.
Şcolile cu clasele I-VIII sunt dotate cu 8-10 calculatoare pentru iniţierea elevilor din clasele V-VIII în tainele informaticii.
B-Cultură. Baza materială este compusă din două cămine culturale în satele Rădeşti şi livezeni şi clubul muncitorilor forestieri în satul Stâlpeni. Ca formaţii artistice îşi desfăşoară activitatea un grup vocal al căminului cultural şi formţii şcolare – grupuri vocale şi echipe de dansuri populare.
PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE:
- Alimentare cu apă potabilă a satelor componente comunei Stâlpeni. Se află în stare de execuţie patru foraje şi bazine de depozitare pentru alimentare gravitaţională. Concomitent se execută şi reţeaua de distribuţie pentru toate satele.
- Investiţia pentru introducerea gazelor naturale se află în procent de cca 60% execuţia estimându-se ca începând cu anul 2006 se va începe racordarea instituţiilor şi locuinţelor.
- Recondiţioarea drumurilorcomunale prin balastare, amenajarea şanţurilor, refacerea şi extinderea trotuarelor in centrele satelor.
- Dezvoltare unui proiect pentru investiţie sistem de tratare şi epurare a apei reziduale cuprinzând reţea de canalizare.
IMAGINI REPREZENTATIVE PENTRU LOCALITATE
Ca imagini ce pot ilustra dezvoltarea localităţii sunt următoarele:
- complexul Grupului Şcolar Technic „ I.C. Petrescu “ unde se impune ca investiţie nouă “ Sala de Sport”.
- şcoala generală cu clasele I – VIII din satul Rădeşti în faţa căruia se află un gorun secular, pentru care se va face propunerea de a fi declarat ‘’ Monument al naturii‘’.
- Biserica nouă din satul Rădeşti, cea mai impunătoare construcţie de cult de pe Drumul Naţional 73 Piteşti – Câmpulung.
- Primăria , construcţie din perioada interbelică la care în ultimii ani s-a efectuat extindere cu utilităţile necesare.
- Biserica din satul Stâlpeni, cu noua construcţie anexă cu utilităţile de cult.


Mai multe comunicate »
» Întâlnire de lucru C.J. Argeș – C.J. Teleorman – C.J. Dâmbovița - proiecte comune cu finanțare europeană în perioada 2014 – 2020
» Angiograf Philips de inalta performanta, in dotarea Spitalului Județean de Urgență Argeș
» Programul SĂRBĂTORILOR ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI, ediţia a VIII-a, 10 – 30 august 2014
» ”Sărbătorile Argeșului și Muscelului” – ediția a VIII-a, în perioada 10 - 30 august 2014
» 75 de ani de la înfiinţarea Muzeului de la Goleşti
Prezentare Stalpeni
Stema
Date Geografice
Date Istorice
Date demografice si statistice
Turism
Cultura
Afaceri
Harta Interactiva
Forum CJ Arges
Consiliul Judetean Arges
Primaria Pitesti
Inspectoratul Judetean de Politie Arges
Administratia Finantelor Publice
Spitalul Judetean Arges
Avocatul Poporului - Pitesti, Arges
Album Foto
Album Foto - pagina Facebook oficiala
Depunerea juramantului Presedintelui C.J. Arges, Grigore Florin Tecau
Ziua Jandarmeriei Romane 1 aprilie 2011
Premierea "Omul anului 2010" 31 martie 2011
Contor: 8630
Vizitatori online: 22
Mai multe detalii »
Obiective turistice
OBIECTIVE TURISTICE DIN ZONA VĂII SUPERIOARE A DÂMBOVIŢEI
...
Judetul Arges - Prezentare generala a judetului Arges: Prezentarea judetului Arges, Harta Hidrografica, Itinerar prin spatiu si timp, Mesaj de la Presedinte
Turism si Cultura - Informatii utile din turism si cultura din judetul Arges
 
Curs valutar BNR 01.10.2014
1 EURO = 4.4127
1 USD = 3.4994
1 gram de aur = 136.0189
Home | Judetul Arges | Consiliul Judetean | Institutii Subordonate | Servicii Online | Contact
Copyright (c) 2005 Consiliul Judetean Arges. Toate drepturile rezervate.
Ultima actualizare: Oct 1 2014 1:38PM
Politica de confidetialitate | Termeni si conditii