Consiliul Judetean Arges
Home Harta site Contact
Judetul Arges Conducere Organizare Info financiar Legislatie Institutii publice
Home Institutii publice Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş Date cu caracter personal ... ara software group
Date cu caracter personal
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ

Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Argeş, fiind înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la nr. 1673 în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

D.J.E.P. Argeş în baza dispoziţiilor O.U. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, datele privind sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa ( domiciliul/reşedinţa),codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate precum şi imaginea.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automatizate / manual destinate activităţii de evidenţă a persoanelor şi celei de stare civilă, în scopul cunoaşterii numărului , structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul României.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL -

I. LEGISLAŢIE

Legislaţie comunitară:

Convenţia de Implementare a Acordului Schengen - art. 102-118, protecţia datelor în SIS şi art. 126-130, protecţia datelor cu caracter personal;
Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la protecţia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale şi la libera circulaţie a acestor date (OJ L 281, 23.11.1995, p.31);

Directiva Consiliului 2002/58/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 12.07.2002 privind procesarea datelor personale si protecţia intimităţii în sectorul comunicaţiilor electronice;

Regulamentul (EC) nr.45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de către instituţiile şi organismele comunitare şi la libera circulaţie a acestor date.

Legislaţie naţională:

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

Legea nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;

Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

II. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş are obligaţia de a utiliza datele de identificare şi adresele cetăţenilor români în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate. Scopul colectării datelor este: cunoaşterea numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul României.

Potrivit dispoziţiilor art.18 coroborat cu art.42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr.290/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia de a furniza datele de identificare, acestea fiind necesare ţinerii evidenţei cetăţenilor români. Refuzul comunicării determină încalcarea dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentanţilor legali ai acesteia, partenerilor contractuali ai operatorului, autorităţilor judecătoreşti, autoritătilor publice centrale/locale, poliţiei, societăţilor bancare, societăţilor de asigurare şi reasigurare, caselor de asigurări de sănătate judeţene, Ministerulului Finanţelor Publice şi structurilor subordonate acestuia, instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor, instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării siguranţei naţionale şi ordinii publice.

Conform dispoziţiilor art.12-15 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cetăţenii români beneficiază de dreptul de informare, de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri, scrisă, datată şi semnată, adresată Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Argeş. De asemenea, este recunoscut dreptul fiecărui cetăţean de a se adresa justiţiei.

III. Formulare:

Model (1) cerere persoană fizică privind drepturile specifice prelucrării datelor personale

CERERE (MODEL 1)i


Subsemnatul (a)______________________________________, fiul (fiica) lui_______________ şi al (a)____________________, născut(ă) la data de________________, în localitatea___________________, domiciliat(ă) în localitatea______________, str.___________________nr.___, bl.___, sc.___, apt.____sector/judeţ_________, titular al actului de identitate (CI/BI) seria____ nr._________, eliberat la data de ___________, de către______________, având atribuit C.N.P._____________vă solicit, în temeiul prevederilor art.13 alin.(1) din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, confirmarea faptului că datele mele personale au fost sau nu prelucrate de instituţia dvs.
Doresc ca informaţiile solicitate să fie transmise prin ________________________ (a se specifica modalitatea de transmitere, respectiv, prin poştă, poşta electronică, sau un serviciu de corespondenţă care asigură predarea, numai personal, a răspunsului) la următoarea adresă____________________________________________ .


Semnătura

Data__________


Model (2) cerere persoană fizică privind drepturile specifice prelucrării datelor personale

CERERE (MODEL 2)i


Subsemnatul (a)______________________________________, fiul (fiica) lui_______________ şi al (a)____________________, născut(ă) la data de________________, în localitatea___________________, domiciliat(ă) în localitatea______________, str.___________________nr.___, bl.___, sc.___, apt.____sector/judeţ_________, titular al actului de identitate (CI/BI) seria____ nr._________, eliberat la data de ___________, de către______________, având atribuit C.N.P._____________vă aduc la cunoştinţă următoarele:
(A se descrie, pe scurt, motivul ce determină exercitarea dreptului de intervenţie, în ceea ce priveşte datele personale).
În sensul celor prezentate, vă solicit, în temeiul prevederilor art.14 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, rectificarea/actualizarea/blocarea sau ştergerea datelor personale cu privire la____________________________________________________.
Doresc ca informaţiile privind măsurile luate de către instituţia dvs. să fie transmise prin __________________________________(a se specifica modalitatea de transmitere, respectiv, prin poştă, poşta electronică, sau un serviciu de corespondenţă care asigură predarea, numai personal, a răspunsului) la următoarea adresă_______________________________.Semnătura

Data__________Pdf VersionVersiune PDFPrinter FriendlyPrinter FriendlyAdd to Favorites LinkSend this Page Trimite Pagina
Mai multe comunicate »
» Întâlnire de lucru C.J. Argeș – C.J. Teleorman – C.J. Dâmbovița - proiecte comune cu finanțare europeană în perioada 2014 – 2020
» Angiograf Philips de inalta performanta, in dotarea Spitalului Județean de Urgență Argeș
» Programul SĂRBĂTORILOR ARGEŞULUI ŞI MUSCELULUI, ediţia a VIII-a, 10 – 30 august 2014
» ”Sărbătorile Argeșului și Muscelului” – ediția a VIII-a, în perioada 10 - 30 august 2014
» 75 de ani de la înfiinţarea Muzeului de la Goleşti
Institutii publice subordonate
Servicii publice subordonate
Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeş
» Serviciul Stare Civilă
» Serviciul Evidenta Persoanelor
» Legislaţie
» Informaţii de interes public
» Date cu caracter personal
» Link-uri utile
» Program de lucru D.J.E.P
» Program de audienţe D.J.E.P
» Date de contact SPCLEP
» Formulare
» Declaraţii de avere - conducere
» Declaratii de avere - functionari publici
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş
Unitatea de Asistenta Medico - Socială Şuici
Unitatea de Asistenta Medico - Socială Deduleşti
Cultura
Turism
Organizare
Harta Interactiva
Forum CJ Arges
Consiliul Judetean Arges
Primaria Pitesti
Inspectoratul Judetean de Politie Arges
Administratia Finantelor Publice
Spitalul Judetean Arges
Avocatul Poporului - Pitesti, Arges
Contor: 5878
Vizitatori online: 36
Mai multe detalii »
Obiective turistice
OBIECTIVE TURISTICE DIN ZONA RÂULUI DOAMNEI
...
Judetul Arges - Prezentare generala a judetului Arges: Prezentarea judetului Arges, Harta Hidrografica, Itinerar prin spatiu si timp, Mesaj de la Presedinte
Turism si Cultura - Informatii utile din turism si cultura din judetul Arges
 
Curs valutar BNR 30.09.2014
1 EURO = 4.4114
1 USD = 3.5019
1 gram de aur = 136.1476
Home | Judetul Arges | Consiliul Judetean | Institutii Subordonate | Servicii Online | Contact
Copyright (c) 2005 Consiliul Judetean Arges. Toate drepturile rezervate.
Ultima actualizare: Sep 30 2014 3:24PM